Τελευταία νέα

SM CONSULTING

Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Μελετών – Ιωάννινα

Η επιχείρηση SM Consulting ιδρύθηκε το 2009 και έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή οικονομοτεχνικών μελετών με τις ποιοτικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η SM Consulting μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της έχει καταστήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποβοήθηση επιχειρηματιών στην συμμετοχή τους σε επενδυτικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες αναλύονται σε: