ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσκλήσεις για τα προγράμματα του νέου ΕΠΣΑ 2021-2027, τα οποία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΚΨΚ (EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIHS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1Ο  τρίμηνο 2023 3Ο  τρίμηνο 2023
2 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 4Ο  τρίμηνο 2022 Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού (350.000.000€)
3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ 4Ο  τρίμηνο 2022 Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού (350.000.000€)
4 ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ) 4ο  τρίμηνο 2023 Για τελικούς ωφελούμενους (ΜΜΕ): μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού (500.000.000€)