ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • ενισχύσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσω επιταγών (vouchers) τις οποίες θα παρέχει στους δικαιούχους με σκοπό την αγορά ή μίσθωση, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως δέκα εργαζομένους, μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022, έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικό αρχείο