ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Ψηφιακές Συναλλαγές

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές” για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Επιλέξεις δαπάνες:

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων όπως: αντικατάσταση EFT/POS, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει, λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS, αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικό άρθρο