Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece» (2ος κύκλος)

Δημοσιεύθηκε ο νέος κύκλος της δράσης: “Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19”.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες επλήγησαν σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID.

στήριξη θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) Elevate Greece – elevategreece.gov.gr 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/6/2022 έως 31/10/2022 (ώρα 15:00).