ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η SM Consulting μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της έχει καταστήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποβοήθηση επιχειρηματιών στην συμμετοχή τους σε επενδυτικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες αναλύονται σε:

 1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα 
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΠΕΠ ΕΣΠΑ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 2. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 3. Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

Στρατηγικές και Επιχειρησιακές Μελέτες

 1. Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
 2. Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)
 3. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
 4. Εκπόνηση Marketing Plan
 5. Εκπόνηση Business Plan

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τον Δημόσιο Τομέα

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)
 2. Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 3. Υποβολή και Υλοποίηση έργων LEADER

Interreg

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τον Δημόσιο Τομέα Η Εταιρεία στοχεύει σημαντικά στον τομέα των διεθνών συνεργασιών και στην ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων και έργων. Με

Διαβάστε Περισσότερα »

Διαγωνισμοί

Τεχνική Υποστήριξη στην Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς για την προετοιμασία και διενέργεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε Περισσότερα »

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Στρατηγικές και Επιχειρησιακές Μελέτες Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Σκοπός της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι να εξετάσει την βιωσιμότητα της επένδυσης, εντοπίζοντας παράλληλα πιθανές αδυναμίες. Οι μελέτες

Διαβάστε Περισσότερα »

Ψηφιακή Υπογραφή

Ψηφιακή Υπογραφή και Επιχειρηματικότητα. Ψηφιακή Υπογραφή και Επιχειρηματικότητα. Ένα χρήσιμο εργαλείο, διαθέσιμο για κάθε επιχείρηση. Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί μία μοναδική ηλεκτρονική σφραγίδα ενός ατόμου

Διαβάστε Περισσότερα »