Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τον Δημόσιο Τομέα

Η Εταιρεία στοχεύει σημαντικά στον τομέα των διεθνών συνεργασιών και στην ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων και έργων. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φορείς να αξιοποιήσουν δράσεις που αφορούν τον Πολιτισμό, την Τεχνολογία την Υγεία, το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (NGOs) κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμμετάσχει ως εταίρος και εξωτερικός συνεργάτης σε Προγράμματα και Έργα διακρατικής συνεργασίας – δημόσιας, εθνικής ή ευρωπαϊκής – παρέχοντας τις παρακάτω υποστηρικτικές υπηρεσίες:

 

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων