Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η SM Consulting μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της έχει καταστήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποβοήθηση επιχειρηματιών στην συμμετοχή τους σε επενδυτικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες αναλύονται σε:

  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΠΕΠ ΕΣΠΑ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
  • Επιδοτούμενα προγράμματα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων